Kompletta resevillkor finns här, men en kortare sammanfattning av det som gäller själva bokningen finns också här under:

Bokning
Vid bokning av ett arrangemang, boende o dyl. erhålls en bekräftelse och en faktura med namnet på boknings- och betalansvarig. Boknings- och betalansvarig kallas härefter gästen. Gästen måste vara minst 18 år och ansvarar för att förse Vildmark i Värmland med korrekta boknings- och kontaktuppgifter. Eventuella ändringar eller avbeställning måste ske av gästen. Bekräftelsen är avtalet mellan gästen och Vildmark i Värmland. Den ska innehålla de produkter/tjänster som bokats, tid/plats för arrangemangsstart/slut samt eventuella andra villkor som överenskommit med Vildmark i Värmland i samband med bokningen. Gästen som bokar ansvarar för att granska bekräftelsen, samt att omgående påtala eventuella felaktigheter. OBS! vid bokning av timmerflotte, krävs minst 2 vuxna/timmerflotte.
Avtalet bekräftas genom att gästen betalar in det belopp som framgår av fakturan till Vildmark i Värmland inom angiven tid. Onlinebokning kan ske fram till 7 dagar före ankomst (i mån av plats).

Betalning via faktura
Om betalning sker via faktura, betalas anmälningsavgiften på 20 % av den totala summan inom 10 dagar från bokningstillfället utan anmodan. Bokningsnumret ska alltid anges vid betalning. Bokningen är bindande när anmälningsavgiften är Vildmark i Värmland tillhanda. Anmälningsavgiften dras från totalbeloppet. Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst. Gästen betalar via bankgiro till Vildmark i Värmlands bankkonto. Sker bokningen inom 30 dagar före ankomstdagen betalas hela beloppet vid bokningstillfället.

Betalning med kreditkort
Om betalning sker via kreditkort blir bokningen bindande så fort betalningen är gjord, förutsatt att bokningen uppfyller de särskilda villkor som gäller för respektive produkt. I annat fall kontaktas gästen snarast, dock senast inom 3 dagar från bokningen är gjord så detta kan korrigeras.

Avbokning
Avbokning ska ske av gästen till Vildmark i Värmlands kontor, via telefon 0560-140 40 (är inte kontoret öppet, lämna meddelande på telefonsvararen), via fax 0560-130 68 eller via e-post: info@vildmark.se
Vid avbokning 31 dagar före ankomst eller tidigare debiteras en expeditionsavgift på 150 kr/vuxen och 75 kr/barn.
Vid avbokning mellan 30 dagar och 15 dagar före ankomst debiteras expeditionsavgiften samt 15 % av bokningens totalbelopp.
Vid avbokning mellan 14 dagar fram till 72 timmar före ankomst debiteras 50 % av bokningens totalpris samt expeditionsavgiften.
Sker avbokning inom 72 timmar före ankomstdagen debiteras hela bokningsbeloppet.

OBS! Om avbokningen är Covid-19-relaterat och avbeställningsskydd tecknats vid bokningstillfället, får gästen ändra datum till ett senare under innevarande säsong eller nästkommande säsong utan ytterligare kostnad och utan att uppvisa intyg från läkare.

Ändring av bokning
Ändring av datum betraktas som avbokning och följer reglerna för avbokning. Notera dock att om ett avbeställningsskydd tecknats i samband med bokning kan ändring av datum, inom innevarande säsong, göras vid ett tillfälle utan kostnad om detta görs av gästen senast 15 dagar före ankomst i mån av plats. Andra ändringar av bokningen som tillägg av personer eller produkter kan göras av gästen i mån av plats och tillgång till önskade produkter. Kontakta Vildmark i Värmland via e-post eller telefon.

Avbeställningsskydd
Vid bokningstillfället kan ett avbeställningsskydd tecknas. Detta är personligt och skyddar gästen mot avbeställningskostnader om avbokning sker p.g.a.:
a) Allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall, som drabbar gästen, nära anhörig till gästen, eller om personen som gästen gemensamt beställt resan med avbokar p.g.a. någon ovan nämnd anledning.
b) Annan händelse drabbar gästen, som denne inte kunnat förutse vid bokningstillfället och som är av sådan art att gästen inte rimligen kan begäras att genomföra resan, t ex brand i bostaden.
Arrangemanget eller stugan(om stuga ingår i arrangemanget) får inte vara tillträdda enligt de tider som anges för resp. arrangemang för att avbeställningsskyddet ska gälla. Gästen får antingen erlagda avgifter tillbaka förutom expeditionsavgiften (150 kr/vuxen, 75 kr/barn) och avbeställningsskyddet (160 kr/vuxen, 80 kr/barn) eller erbjudande att göra en likadan eller liknande resa hos Vildmark i Värmland vid ett senare tillfälle, dock senast nästkommande säsong (gäller ej enstaka personer i grupp). Intyg från läkare eller försäkringsbolag måste uppvisas inom 10 dagar efter avbokning skett. Intyget som utfärdas ska ange orsaken till varför gästen avråds från resa.

OBS! Om avbokningen är Covid-19-relaterat och avbeställningsskydd tecknats vid bokningstillfället, får gästen ändra datum till ett senare under innevarande säsong eller nästkommande säsong utan ytterligare kostnad och utan att uppvisa intyg från läkare.

Övrigt
Vid konferens- och gruppbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor. För mer information, vänligen kontakta Vildmark i Värmland. Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Vi önskar er en trevlig upplevelse i naturen.